Identidade Gráfica > RTP Play


rgb . pdf | png | ai |

Horizontal, positivo


rgb . pdf | png | ai |

Horizontal, cheio positivo


rgb . pdf | png | ai |

Horizontal, negativo


rgb . pdf | png | ai |

Horizontal, cheio negativo


rgb . png | pdf | ai |

Vertical, cheio, negativo


rgb . png | pdf | ai |

Vertical, cheio, positivo


rgb . png | pdf | ai |

Vertical, cheio, negativo


rgb . png | pdf | ai |

Vertical, cheio, cores