Sneak peek da última oportunidade para integrar as poucas vagas que restam nas equipas dos mentores.